OGÓLNOPOLSKA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA PTTK
"SZLAKIEM GENERAŁA MARIUSZA ZARUSKIEGO"

Kontakt

Home

 

 


REGULAMIN
    

Mariusz Zaruski: marynarz, taternik, pisarz, generał brygady, pionier żeglarstwa w Polsce i wychowania morskiego.

1.     Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Celem odznaki jest zapoznanie turystów z działalnością i osiągnięciami Generałą Mariusza Zaruskiego.
 

2.     Odznaka jest jednostopniowa.
 


 

3.     Do zdobycia odznaki należy zwiedzić 15 miejscowości położonych na terenie kraju wymienionych w Załączniku do regulaminu odznaki.
 

4.     Czas zdobywania jest nieograniczony.
 

5.     Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą  ubiegającej się o odznakę) z miejscowości, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.
 

6.     Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
 

7.     Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
 

8.     Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres:
Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie,
ul. Lubelska 139D/15, 22  - 109 CHEŁM -6
 

9.     Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłka pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.
 

10.   O odznakę mogą się turyści uprawiające różne formy turystyki kwalifikowanej.
 

11.   Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.
 

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 4/2010 z dnia 24.10.2010 r., Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.

 

Załącznik do Odznaki

1.     Dumanów k. Kamieńca Podolskiego – miejsce urodzenia 31.01.1867 r.

2.     Mohylew Podolski – nauka w prywatnej szkole powszechnej,

3.     Kamieniec Podolski – nauka w gimnazjum rosyjskim,

4.     Odessa – studia matematyczno – fizyczne na Uniwersytecie,

5.     Archangielsk – zsyłka za działalność patriotyczną, ukończenie Szkoły Morskiej,

6.     Daleki Wschód - Syberia, Chiny, Japonia, Indie, Egipt,  Syria podczas wakacji, jako wolontariusz, odbywał podróże
egzotyczne do tych krajów,

7.     Kraków –nauka w Akademii Sztuk Pięknych w latach 1901 -1906,

8.     Zakopane – w 1907r. pobyt z powody złego stanu zdrowia,

9.     Nowy Targ – w 1918 r. był komendantem wojskowym Nowego Targu i rejonu tatrzańskiego,

10.   Jastarnia – od 1929 r. pełnił obowiązki kierownika i głównego instruktora Ośrodka Wyszkolenia Żeglarskiego,

11.   Wejherowo – organizował kursy dla harcerskich drużyn wodniackich

12.   Gdynia – Basen Jachtowy im. M. Zaruskiego,

13.   Gdynia – pomnik M. Zaruskiego,

14.   Łódź – Park im. M. Zaruskiego na Stokach,

15.   Łódź – obelisk M. Zaruskiego,

16.   Łódź – nazwa ulicy im. M. Zaruskiego,

17.   Łódź – Gimnazjum nr.19,im.M.Zaruskiego,

18.   Łódź- Szkoła Podstawowa nr  141, im. M. Zaruskiego,

19.   Bydgoszcz- nazwa ulicy w Fordonie, Osiedle Tatrzańskie,

20.   Bielsko – Biała-Szkoła Podstawowa nr.37, im M Zaruskiego,

21.   Gdańsk –Gimnazjum im. M. Zaruskiego,

22.   Gdańsk- Szkoła Podstawowa  nr.1,im.M.Zaruskiego,

23.   Gdynia – Zespół Szkół nr 3,im M. Zaruskiego,

24.   Ińsk -  Gimnazjum Publiczne, im. M. Zaruskiego,

25.   Kolbudy k. Gdańska – Szkoła Podstawowa, im M. Zaruskiego,

26.   Poznań – Gimnazjum nr 44, im. M. Zaruskiego,

27.   Puck – Szkoła Podstawowa, im. M. Zaruskiego,

28.   Sosnowiec – Oddział PTTK im. M. Zaruskiego,

29.   Ustka – Gimnazjum, im. M. Zaruskiego,

30.   Warszawa – Stołeczny Oddział Wojskowy PTTK im. M. Zaruskiego,

31.   Warszawa – Staromiejskie Koło Terenowe PTTK na Runku Starego Miasta, im M. Zaruskiego,

32.   Warszawa – Gimnazjum ,im. M. Zaruskiego,

33.   Warszawa – Szkoła Podstawowa nr53, im. M. Zaruskiego,

34.   Warszawa –Szkoła Podstawowa nr 231, im. M. Zaruskiego,

35.   Wrocław – Szkoła Podstawowa nr 3,im.M.Zaruskiego,

36.   Zakopane – Szkoła Podstawowa Nr 3, im M. Zaruskiego,

37.   Zakopane – Dom Turysty, im. M. Zaruskiego,

38.   Zakopane- w 1997 r. z inicjatywy ZHP, prochy gen. M. Zaruskiego, przeniesiono na cmentarz na Pęksowym Brzysku,

39.   „Generał Zaruski”- flagowy żaglowiec szkoleniowy LOK, pływający po Bałtyku,